Starters

startersSteeds meer Nederlanders in loondienst overwegen een eigen onderneming te starten. Het idee van onafhankelijkheid en zelfstandigheid spreekt veel mensen terecht aan en per jaar starten er dan ook zo’n 100.000 ondernemingen. Vaak wordt er echter te weinig aandacht besteed aan de administratieve en fiscale verplichtingen die bij het opstarten van een bedrijf ontstaan, waardoor er in een later stadium vaak problemen ontstaan, bijv. met de fiscus.

Een goede administratieve en fiscale voorlichting en begeleiding bij de start van uw onderneming maakt de kans op succes van uw bedrijf vele malen groter. Wij willen u dan ook graag behulpzaam zijn bij de belangrijke voorbereiding van de start van uw onderneming. Het ondernemingsplan speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook het opzetten van de administratie en de verwerking van uw boekhouding.